Piráti

 
 
Úvod > Piráti
 

UPOZORNENIE PRE PIRÁTOV A KONKURENCIU

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Naším cieľom je zabezpečiť našim zákazníkom maximálne množstvo informácií tak, aby si mohli vybrať pre nich najvhodnejší kuchynský riad a kuchynské pomôcky. Svojím rozsahom a hĺbkou informácií je eshop www.hrnce-obchod.sk jedinečným serverom, kde sa o ponúkaných produktoch dozviete takmer všetko.

Všetky popisy výrobkov a fotogalérie na stránke www.hrnce-obchod.sk sú spracovávané našimi zamestnancami výhradne pre tento eshop. Bohužiaľ sa stretávame s predajcami, ktorí úplne neeticky a protiprávne kopírujú spracované informácie k výrobkom. Preto sme sa rozhodli, že budeme tvrdo postupovať proti tomuto bezohľadnému a protiprávnemu konaniu.

Ak ste našli akýkoľvek identický popis výrobku na inej webovej stránke, kontaktujte nás prosím.

Právne upozornenie:

Obsah webovej stránky www.hrnce-obchod.sk aj jednotlivé jej prvky (najmä  popisy výrobkov a fotogaléria) sú právne chránené, najmä zákonom č 121 / 2000 Z. z., Autorským zákonom, v znení neskorších predpisov, zákonom č 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a zákonom č 40/2009 Zb., trestným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek použitie spočívajúce v kopírovaní a/alebo napodobňovanie obsahu a/alebo prvku webovej stránkywww.hrnce-obchod.sk bez výslovného súhlasu spoločnosti je protiprávne, porušujúce práva spoločnosti Kuchynka Ninka a Verona k autorskému dielu a databázu a zakladajúci nekalosúťažné konanie.

Proti každému, kto neoprávnene použije obsah a/alebo prvok webovej stránky www.hrnce-obchod.sk je spoločnosť Kuchynka Ninka a Verona oprávnená domáhať sa najmä nasledujúcich nárokov:

·     odstránenie závadného stavu, tzn. zákazu používania neoprávnene                     úžitkového obsahu a/alebo prvku z webovej stránky www.hrnce-obchod.sk,

·         náhrady škody, a to ako škody skutočné, tak ušlého zisku,

·         vydanie bezdôvodného obohatenia,

·         poskytnutie primeraného zadosťučinenia, prípadne aj vo finančnej rovine,

·         náhrady všetkých nákladov spojených s vymáhaním uvedených nárokov, ktoré môžu dosiahnuť poriadkov tisícov eur (náklady na právne zastúpenie ,súdne poplatky, a pod).

Neoprávneným použitím obsahu a/alebo prvku webovej stránky www.hrnce-obchod.sk môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže podľa § 248 trestného zákonníka a/alebo trestného činu porušovania autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze podľa § 270 trestného zákonníka, za ktorých spáchanie môže byť uložený trest zákazu činnosti, prepadnutia veci alebo inej majetkovej hodnoty alebo trest odňatia slobody.

Ak máte o použitie obsahu a/alebo prvku webovej stránky www.hrnce-obchod.sk záujem, kontaktujte nás.